Bruke innhold fra Lys til ditt hus?

Lystilditthus.no inneholder mye informasjon som er relatert til belysning.  Det har hendt at lesere har sendt forespørsel om å få bruke innhold i profesjonell øyemed.

Det har også hendt at innhold har blitt brukt nesten ordrett av konkurrenter uten verken forespørsel eller referanse til lystilditthus.no – tvert om har innholdet vært fremstilt som konkurrentens eget innhold.

Dette siste er selvfølgelig upopulært.

Til deg som vil bruke innhold herfra: Ta kontakt, så ser vi på saken. I utgangspunktet er det gøy å være populær – det kan sikkert ordne seg at du bruker innholdet. Men gi et lite pip til Marie på 90 13 84 80 eller send epost.

Vi snakkes!

Start typing and press Enter to search