Bruke innhold fra Lys til ditt hus?

Lystilditthus.no inneholder mye informasjon som er relatert til belysning.  Det har hendt at lesere har sendt forespørsel om å få bruke innhold i profesjonell øyemed.

Det har også hendt at innhold har blitt brukt nesten ordrett av konkurrenter uten verken forespørsel eller referanse til lystilditthus.no – tvert om har innholdet vært fremstilt som konkurrentens eget innhold.

Dette siste er selvfølgelig upopulært.

Til deg som vil bruke innhold herfra: Ta kontakt, så ser vi på saken. I utgangspunktet er det gøy å være populær – det kan sikkert ordne seg at du bruker innholdet. Men gi et lite pip til Marie på 90 13 84 80 eller send epost.

Vi snakkes!

0

Søk