Lysets betydning ved livets slutt

Majorstutunet Bo- og behandlingssenter ligger midt i Oslo. I 2012 ble det bestemt at kapellet skulle friskes opp med nytt lys, nye farger samt nye tekstiler og møbler. Man kan forandre svært [...]