Motta tilbud på
Belysningsplan
AV OSS

Belysningsplan: Mott tilbud på belysningsplan fra Lys til ditt hus
Motta tilbud på Belysningsplan AV OSS

Lys til ditt hus lager belysningsplaner

dsc_4794-1210×423-2

Lys til ditt hus lager moderne og fremtidsrettede belysningsplaner til privatpersoner, profesjonelle aktører og det offentlige. Vi er leverandør-uavhengige og benytter oss heller ikke av skjulte provisjonsordninger. Vi har et stort kontaktnett i bransjen og snur alle steiner for at ditt prosjekt skal bli optimalt.

Belysningsplanene skal sikre et vakkert og hensiktmessig lys innenfor prosjektets tekniske og budsjettmessige rammer, og fungerer som et arbeidsdokument for installatøren og som et budsjettdokument for byggherren. Teknisk gode løsninger vektlegges.

Vi setter deg i et godt lys!

Et godt lys kommer som regel ikke av seg selv, men må planlegges. Et dårlig lys derimot, dukker ubedt opp og er like slitsomt som dårlig musikk.

Den elektriske belysningen er ofte noe som tilkommer i siste liten enten på slump, eller eventuelt etter en knastørr lux-beregning.

Slump og nøkterne beregninger kan gi deg et godt lys, men det er mer sannsynlig at det blir sjelløst, ineffektivt, og ikke minst skuffende. Det er så mye vakkert altfor mange mennesker aldri får se! Invester i en belysningsplan, sett deg selv,bygget ditt eller tettstedet ditt i det beste lys som tenkes kan, og få en god teknisk løsning med på kjøpet.

Dette vektlegger belysningsplanen:

FUNKSJONELT LYS

I en bolig, liten eller stor, må lyset fungere i forhold til praktiske oppgaver.

HYGGE

..men stemningen i rommene må være god. For å oppnå «kos» trenger vi kontrast.

ARKITEKTUR

Lyset skal fremheve kvaliteter ved bygget og skjule det som er mindre vellykket.

FLERBRUK

Belysningen skal legge til rette for at huseier ofte ønske å bruke sine rom til flere formål.

ENERGI

Belysningen skal ikke føre til uforholdsmessig høyt energiforbruk.

BUDSJETT

Vi sørger for godt lys innenfor budsjett. Før igangsettelse diskuteres budsjett nøye.

EN EKSTERN MEDSPILLER

Det er dyrt og arbeidskrevende å bygge. Få belysning uavhengig av din entreprenør og leverandører. Vi er på ditt lag!

HÅNDPLUKKET BELYSNING

Det finnes en uendelig skog av produkter der ute, mye større utvalg enn de fleste er klar over. Vi anbefaler det som passer best til deg og ditt budsjett.

BRANSJEKUNNSKAP

Mange husbyggere har liten erfaring med bygging. Lys til ditt hus er høyt og lavt i bransjen og diskuterer gjerne mer enn lys.

Last ned GRATIS ebok:

“Belysning til boligen rom for rom”

I boka finner du en gjennomgang av hvordan du kan og bør tenke rundt belysning til hele din bolig – og du vil finne tips, råd og tanker som er anvendelige og tilgjengelige for huseiere med vanlige budsjetter.

Dette inneholder belysningsplanen:

PLANTEGNING

En målsatt plantegning med lyspunkter inntegnet.

PRODUKTLISTE

Et dokument med oversikt over konkrete armaturer og priser.

PRODUKTARK

Produktark over valgte armaturer.

SKJEMA

Ekstra: Skjema over brytere, lys-scener og stikk-kontakter

MØTER

Noen møter/telefonmøter pleier å gjennomføres.

BEFARING

Vi kommer normalt på befaring, hvis byggeplassen ikke ligger langt fra Oslo.

7 kvaliteter en belysningsplan kan gi deg:

stue-sett-utenfra

1. God synskomfort

God synskomfort fordrer at du på riktig sted har en optimal belysningsstyrke som kommer fra riktig retning til riktig tid. Altfor ofte kommer lyset fra gal retning og kan blende eller føre til dårlig kontrast i det aktuelle miljøet.

Ved å planlegge lyset for alle generasjoner, kan vi sørge for at også eldre, som trenger mye mer lys enn unge mennesker, får en god synskomfort, og dette er med på å gjøre belysningsanlegget bærekraftig.

2. Økt trivsel og bedre helse

Lys er like emosjonelt ladet som musikk, men vi er ikke så bevisste på det. Et godt lys kommuniserer verdier, slik som trygghet, klarhet, kontroll, fokus eller kos.

Det vil nesten alltid være et mål for en belysningsplan å skape økt trivsel. Hvis du ønsker å ta planen et steg videre, er det vitenskapelig dekning for at lys også kan føre til bedre helse.

Et riktig planlagt menneske-sentrert lys påvirker døgnrytmen positivt, og brukerne rapporterer om bedre konsentrasjon, mindre trøtthet og dermed også høyere effektivitet.

Selv om vi i Norge vektlegger «hjem og kos», er det svært mange nordmenn som ikke har en koselig belysning hjemme hos seg selv. Det skal ofte lite til å for å endre situasjonen.

Lys til ditt hus lager belysningsplaner for omtrent alle typer byggeprosjekter, men har spesialkompetanse på bolig. Er det lite hyggelig i stuen din til tross for pen sofa og lekker tapet? Da er en belysningsplan kanskje det du trenger.

3. Vakre omgivelser

Det legges mye kjærlighet og økonomiske ressurser i bygg i Norge, og det brukes kostbare materialer.

Vi ser at det bygges store, luftige rom med store vinduer som gir rikelig med dagslys, men som på kveldstid gir like store sorte og døde flater. I mørketiden forsvinner mye av romfølelsen. Farger og materialer fremkommer ikke ordentlig, og det er synd, for det er ikke slik at skjønnhet kun tilhører dagen.

Har du praktfulle farger og materialer med subtile teksturer? Eller er det hvitt, rent og glatt i ditt bygg? Er det storslagent, hvitt og rent, men du ønsker at det er hyggelig og intimt etter arbeidstid?

Da bør du tenke grundig gjennom hvordan ditt miljø skal lyssettes. Ikke la de flotte fargene eller overflatene visne om kvelden!

4. Et vakkert lysspill å se på

Lys er i seg selv vakkert og det hender at oppdragsgivere ønsker seg lys for lysets skyld. Hvis du har en høy vegg kan vi la et flott lys spille over denne. Vi kan lage fargeskift og vi kan lage et evig skiftende lys som stadig gir deg noe å se på.

Et godt lys kan yte visuell nødhjelp også: Hvis ditt byggeprosjekt skulle ha noen mindre attraktive sider, kan de ofte hjelpes betydelig med et lys som tar luven fra det som er mindre pent.

5. Bærekraft

Når vi bygger i dagens verden, bør vi bygge bærekraftig og benytte fremtidsrettede løsninger som har lang holdbarhet.

Fremtidsrettede løsninger vil vare lenger  enn tilfeldige løsninger med produkter av lav kvalitet.

6. Gode tekniske løsninger til en riktig pris

Belysningsteknologien galopperer fremover som annen teknologi. Det er nå ikke urimelig å si at belysning nærmer seg IT.

Til byggeprosjekter må man lande løsninger som er hensiktsmessige og hverken «for lite eller for mye».

Ved rehabilitering må man innimellom kompromisse for å slippe for inngripende tiltak samtidig som man får en moderne løsning.

Med en belysningsplan for du et godt grep på hvilke tekniske løsninger som skal brukes i ditt prosjekt.

7. Et arbeidsdokument til kontrahering av installatør og til byggeperioden.

Allerede i anbudsrunden kan en belysningsplan være god å ha, da du kan få lagt armatur- og monteringskostnader inn i prosjektet på et tidlig tidspunkt når du som regel fremdeles har en del å spille på i forbindelse med prising av entreprisen.

Det er også svært viktig at du tidlig får på plass hvilken type styring du skal bruke til belysningsanlegget ditt, og om du eventuelt skal gå for en smarthus-løsning.

Hvis disse beslutningene tas for sent, kan det være rør allerede er lagt og at det må gjøres kostbare endringer.

Hvis du har en god belysningsplan før du igangsetter byggingen, har du også gode argumenter hvis det skulle bli gjort feil i byggeprosjektet, for entreprenør har da vært informert om hvilke løsninger du har ønsket hele veien.

Motta tilbud på
Belysningsplan
AV OSS
Belysningsplan: Mott tilbud på belysningsplan fra Lys til ditt hus
Motta tilbud på
Belysningsplan
AV OSS

Hva er belysningsplaner og hvordan lager vi dem?

Vi vektlegger alltid oppdragsgivers behov og tilpasser oss de fleste samarbeidsmodeller. Nedenfor oppsummerer vi de vanligste fremgangsmetodene:

1.Oppstartsmøte

Arbeidet med en belysningsplan starter naturlig nok med et oppstartsmøte, ofte på Skype om ønskelig og praktisk best. Vi går da gjennom hele prosjektet med alle de opplysninger som er kjent: Arealplaner, beplantningsplaner, fasade- og plantegninger, innredningsplaner, farge- og materialvalg og så videre.

I tillegg diskuterer vi brukergruppens behov, ønsker og tenkt bruk av de aktuelle arealene, samt hvilke tekniske og budsjettmessige føringer og stilmessige forventninger som foreligger.

2. For store prosjekter: Idefase.

Hvis prosjektet er stort, gjennomføres det en idefase med forskjellige forslag til hvilke retninger belysningsplanen kan gå.

Her ser vi på lignende prosjekter i inn og utland, samt ideer som oppdragsgiver ønsker vurdert.

3. For mindre prosjekter og de fleste privatprosjekter:

For mindre prosjekter går vi rett fra oppstartsmøtet til inntegning av armaturer i oppdragsgivers 2D-tegninger. Det utarbeides så en priset armaturliste, som regel i form av et tilbud med tilhørende teknisk dokumentasjon.

Dette oversendes til oppdragsgiver som etter gjennomsyn som regel har spørsmål til planen.

4. For større prosjekter: 3D-plan

Det gjøres lysberegninger i programmet Dialux Evo, hvor man også får en 3D-modell av prosjektet. En slik 3D-modell blir skissepreget, men er svært nyttig for en god visuell forståelse av prosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at 3D-modellen ikke kan bli mer detaljert enn oppdragsgivers egne tegninger.

5. Endringer

For både store og små prosjekter vil det etter oppdragsgivers tilbakemelding gjøres endringer i belysningsplanen, relatert til plassering av armaturer og spesifikasjon av disse.

Det hender oppdragsgiver ønsker flere armaturer, andre armaturer eller eventuelt en lavere totalkostnad på prosjektet.

6. Styringsgrupper og målsetting

Når armaturoppsettet er ferdig beskrevet, tegnes det inn styringsgrupper.

Deretter målsettes tegningene.

7. Videre oppfølgning:

Til privatprosjekter og andre prosjekter hvor det er ønskelig, kan oppdragsgiver kjøpe armaturene av Lys til ditt hus. Det er likevel viktig å understreke at oppdragsgiver står fullstendig fritt til å kjøpe belysningen hvor som helst, og ofte er det slik at installatør ønsker å levere armaturene. Armaturlisten vi leverer, er alltid priset uansett, fordi vi ønsker å synliggjøre hva kostnaden ved belysningsplanen er.

Målet med planen er at våre oppdragsgivere skal få svært gode belysningsløsninger fra oss til en pris som passer dem. Det vil derfor alltid ligge ved priser selv om det fra begynnelsen er klart at oppdragsgiver handler gjennom andre kanaler. I forbindelse med byggeperioden gir vi oppfølgning med tanke på det som måtte dukke opp av spørsmål om montering, styringssystemer og så videre.

Dette består en lysplan av:

Last ned et typisk eksempel på en belysningsplan for bolig!

Hvorfor lysdesign blir viktigere og viktigere

Lysdesign kan defineres som bevisst bruk av lys i arkitektonisk og estetisk øyemed og er brukt av menneskene på forskjellig vis siden tidenes morgen. Det må likevel være lov å si at lysdesign nå «tar av». Hvorfor det?

Fordi LED-teknologien har kommet susende

Introduksjonen av LED utgjør et paradigmeskifte innen alt som har med lys å gjøre. Tidligere ble det brukt lysrør til næringslokaler, høytrykk natriums-lamper ute og glødepærer hjemme.

Man forholdt seg til lys på en ukomplisert og enkel måte, for teknologien og mulighetene var begrensete.

Så kom LED, først med et kaldhvitt og utrivelig lys, og så senere med alt mellom himmel og jord av fargetemperaturer, utstrålningsvinkler og kvaliteter.

LED-belysning er  av mindre størrelse og bruker mindre energi enn tradisjonell belysning. Den kan variere i farge, og den er egnet for flat og lineær belysning. Vi kan nå lett installere lys på steder hvor det før var utenkelig og selv en moderne lysekrone kan bestykkes med LED.

LED har gjennom sine mange fordeler åpnet opp for gode muligheter, og mennesker griper muligheter. De siste årene har to Nobel-priser i fysikk vært knyttet til belysning, og lysdesign er nå et felt på full fart fremover.

Fordi bevisene for lysets helsefremmende effekt styrkes

Det er vitenskapelig bevist at Human Centric Lighting, menneskesentrert belysning, har en positiv helse-effekt på mennesker.

Vi lever 90% av tiden vår innendørs, men evolusjonen av mennesket har pågått ute.

Vi får dermed for lite lys som at på til er av lite tilfredsstillende kvalitet, og dette settes i sammenheng med en rekke lidelser og problemer. Human Centric Lighting søker å bøte på mangelen av dagslys. Det finnes egne fullspektrums-armaturer for dette.

Fordi IoT-teknologien kommer til å endre alt

The Internet of Things er også kommet for å bli og for å videreutvikle seg. Vi ser at lys og IoT hører sammen.

Lys, varme, lyd og luftkvalitet kan styres trådløst. Lys kan til og med overføre trådløst internett om ønskelig (Li-Fi).

Smart-bygg og Smart-by løsninger åpner gradvis opp for ufattelige muligheter som definitivt omfatter belysning.

Fordi økt befolkningstetthet stiller større krav til samhandling og fred

Mer enn halvparten av verdens befolkning lever nå i byer, og Norge fortettes også. Når man bor tettere og totalt sett trangere, stilles det større krav til hvordan vi forholder oss til hverandre.

Lys er en viktig faktor for trivsel!

I tillegg vet vi alle at lys og følelsen av trygghet henger sammen. Godt lysdesign fører til en bedre forståelse av våre omgivelser, gir oss bedre komfort og i beste fall bedre helse. Dette er positivt for hvordan vi har det med våre naboer.

Fordi vi må ta miljøhensyn

Vi må ta miljøhensyn på flere måter. Akkurat som det er bevist at godt lys kan påvirke mennesker positivt, vet vi at dårlig lys påvirker ikke bare mennesker negativt, men også flora og fauna.

Lysforurensning over byer og urbane områder fører til dårligere kår for lokaler dyr og planter og dette er ikke akseptabelt.

I fremtiden blir vi nødt til å sette utendørslyset slik at det hensyntar alt liv, ikke bare oss.

Det er da også selvsagt at strømforbruk og bærekraftig produksjonsmetoder er med i planleggingen.

fra-3d-plan

Hvorfor velge Lys til ditt hus?

Spesialkompetanse

Vi jobber med glede med alle typer byggeprosjekter, men har spesialkompetanse på det følgende:

  • Boligbelysning ute og inne, budsjettløsninger og high-end
  • Belysning av fellesareal til borettslag og sameier, ute og inne
  • Scenografisk belysning
  • Bygg med skråtak

Hvordan vi skiller oss ut

  • Vi er leverandør-uavhengige: Vi har ingen bindinger til noen og foreslår det som er best for ditt prosjekt!
  • Vi deltar på internasjonale messer og konferanser hvert år og er svært godt oppdatert på hva som skjer i bransjen.
  • Vi har godt stilistisk gangsyn! Vi lager lyskonsept og velger armaturer som passer inn i miljøet ditt.

Priser belysningsplan

Det vil i svært mange tilfeller utarbeides et fastpristilbud på belysningsplan.

Pris belysningsplan bolig: For bolig starter prisene på kr 19 375 inkl mva. for 2D-planer og de fleste prosjektene vi har ligger innenfor denne prisen.

For 3D-planer for et gjennomsnittlig norsk hus , må det påregnes en ekstrakostnad på minimum 15 000kr inkl mva, men dette kan være verdt det for ivrige huseiere.

Pris belysningsplan til andre prosjekter: På forespørsel.

Lys til ditt hus fakturerer kr 1 200 + mva pr time.

Med god planlegging av lys kan man spare penger ved at innkjøp og installasjon blir gjort riktig helt fra starten av. Kostnaden til lysplanen kan du fort se at spares inn allerede i byggeprosessen.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp til belysning av ditt hjem, din hage eller din hytte, eller dersom du har et større prosjekt, så kan vi ta en uforpliktende prat om hva som passer for deg.

LÆR MER OM BELYSNINGSPLANER

Start typing and press Enter to search