Hva er økodesign og hvordan er det relatert til belysning?

Økodesign er prosessen hvor designeren utvikler produkter hvor miljømessige hensyn er vel så viktige som produktets funksjon og endelige formål. EU setter krav til økodesign i sine regulativ, og her kan du lese om hvordan dette påvirker belysning og elektrobransjen generelt.

Økodesign i EU

Økodesign var tidligere en prosess som fokuserte på reduksjon av utslipp av karbondioksid i atmosfæren. Etterhvert har økodesign utviklet seg til å bli langt mer. Nå fokuserer prosessen på hele livssyklusen til produktet, fra vugge til gjenoppstandelse. Det er altså ingen egentlig «grav» med i bildet; produktet skal leve videre i en annen form etter at det er utslitt.

EU lanserte sitt første økodesign-direktiv i 2009, og har nå en ny arbeidsplan på gang. Lovverket gjelder produkter som produseres og selges i EU, samt produkter fra land utenfor EU som importeres inn i unionen. I 2019 kom det særskilte økodesign-krav knyttet til belysning. De nye kravene er blitt innført gradvis i perioden 2019-2023.

Resirkulere eller gjenbruke?

Økodesign-prinsippene tilsier at man heller skal gjenbruke enn å resirkulere.

Hvis du resirkulerer glasset i en glassflaske for å la den gjenoppstå som en annen glassflaske, har du gjort noe som er langt bedre enn å kaste den første flasken og lage en helt ny. Det hadde likevel vært en enda bedre løsning at den opprinnelige flasken brukes flere ganger.

Belysnings- og elektrobransjen skaper enorme mengder avfall og utgjør den raskest voksende avfallskategorien i EU. Her er det forbedringspotensial.

Ved å lage elektriske produkter slik at de kan demonteres og plukkes fra hverandre til mindre deler som kan brukes på nytt, sparer vi store mengder søppel.

Det er jo også slik at mye elektronikk trenger sjeldne metaller og lignende, og det gir god mening at vi bruker disse ressursene flere ganger, og på en mest økonomisk måte.

Økodesign påvirker hele livsløpet til et produkt

De grunnleggende prinsippene for økodesign er som følger:

Ved produksjon av et produkt

 • skal det brukes så lite råmaterialer som mulig
 • skal råmaterialene i størst mulig grad være gjenvunnet fra et annet produkt
 • skal det brukes minst mulig energi på fremstillingen
 • skal man minimere karbonavtrykket til fremstillingen av produktet

I levetiden til et produkt

 • skal det være så lett å bruke som mulig
 • skal det kunne brukes på så mange måter som mulig
 • skal det bruke så lite energi som mulig
 • skal det kunne repareres og oppgraderes

Når produktet er utslitt og ikke kan brukes mer slik det er

 • skal det likevel i størst mulig grad kunne gjenbrukes
 • skal det lett kunne plukkes fra hverandre til mindre og brukbare komponenter
 • skal det kunne transformeres til noe annet
 • skal det kunne resirkuleres

Det pussige med dette, er at resirkulering er blitt en slags plan B. Vi er vant med å tenke på resirkulering som et flott konsept, men her går tanken lengre: Det vi allerede har foredlet, skal ikke tilbake til råmateriale-status med mindre det er helt nødvendig.

Single Light Regulation

Lamper er mer enn lyskilder. Led-belysningen vi bruker i dag, inneholder ofte en ledmodul, en strømforsyning (driver) og noen ganger også en integrert dimmer. Alt dette er elektrisk utstyr som skal energimerkes.

Tidligere hadde EU tre forskjellig forordninger for dette – ett for lyskilden, ett for strømforsyningen og ett for dimmeren. Dette er nå forenklet til en forordning, som dermed har fått navnet «Single Light Regulation», hvor «Single» henspiller på at man ikke lenger må slå opp i tre forskjellige dokumenter for å finne kravene til utstyrets økodesign.

Forordningen forholder seg grunnleggende til to aspekter ved belysning:

Hvis du kjøper en lampe med integrert led, kan du nå i de fleste tilfeller erstatte led-diodene hvis de skulle slutte å lyse. Det varierer med produktet om du kan gjøre det selv eller om du må ha elektriker. I tillegg til at lyskilden skal være utskiftbar, skal den også kunne skiftes ut ved hjelp av vanlig tilgjengelige verktøy

Hvis du allerede har led-belysning som er noen år gammel, er det kanskje mer flaks om lyskilden kan erstattes. Da led-teknologien var ny, lagde man led-lamper tilsynelatende uten å tenke på hva som skulle skje med selve godset når diodene en gang skulle slukke. Led er varme-ømfintlig og pakkes derfor ofte inn i rikelig med aluminium eller stål. Dette gjør at man fort ble stående med en stor, ubrukelig metallklump hvis armaturen hadde gått i stykker. Slik er det ikke nå!

Men, aldri en regel uten unntak:

 • Noen lamper har ikke-utskiftbare lyskilder fordi de er laget for å være pottetette, f.eks nedfellingsarmaturer til utendørsbruk
 • Noen lamper har ikke-utskiftbare lyskilder på grunn av forhold knyttet til varme, såkalt «thermal management»
 • Hvis en produsent lager mindre enn 10 stk av en spesiell lampe, er det ikke nødvendig å følge reglene

Teknisk dokumentasjon angående økodesign og utskiftbare lyskilder

Alle produsenter og selgere innenfor EU skal oppgi om lyskildene er utskiftbare og gjøre tilgjengelig teknisk informasjon om hvordan lyskildene kan skiftes og hvem som kan gjøre det. Dette skal ligge ved i emballasjen til alle produkter og det skal stå på produsentens nettside.

Start typing and press Enter to search

EPREL Energimerke energiklasseLineær vegglampe med indirekte lys opp og ned, 3000 Kelvin