Vi lager veldig gjerne lysplaner for borettslag og sameier!

Altfor mange borettslag har en helt tilfeldig belysning preget av at forskjellige styrer har satt opp armaturer litt her og der etterhvert som behovene har meldt seg. Belysningen er ofte dårlig og armaturene er ikke alltid hverken de vakreste eller de mest egnete. Vi hjelper hvert år flere borettslag med bedre belysning og vil gjerne hjelpe flere.

 

God belysning bidrar til godt bomiljø i borettslag.

 

SLIK JOBBER VI MED LYS TIL BORETTSLAG:

Komplette lysplaner eller punktutbedringer:

Vi leverer komplette lysplaner til borettslag under oppføring eller rehabilitering. Vi gjør også mindre oppdrag slik som å velge nye armaturer til eksisterende lyspunkter. I tillegg kan vi være behjelpelige med kvalitetskontroll av eksisterende planer for belysning.

For at en grundig jobb skal gjøres, bør vi få god innsikt i bruken av de aktuelle områdene. En situasjonsplan er ofte ikke detaljert nok til at en utenforstående kan se hvordan de fleste beboerne beveger seg rundt i borettslaget og hva de gjør. Jo bedre innsikt vi har, jo bedre løsning kan vi lage.

Hvis et borettslag har få eller til dels dårlige tegninger, kan vi hjelpe til med å skaffe en egnet arkitekt.

 

Innhold i komplette lysplaner:

En komplett lysplan for et borettslag, vil som regel inneholde det følgende:

  • Inntegnete lyspunkter i situasjonsplan eller plantegning.
  • Armaturliste i excel, med eller uten veiledende priser ettersom hva som er ønskelig.
  • 3D-modell hvis ønskelig og gjennomførbart.
  • Lysberegninger.
  • Rapporter og presentasjoner som oppdragsgiver måtte trenge. Det kan for eksempel være en Power-point presentasjon av lysplanene til et årsmøte.
  • Vi kan gjerne bistå med muntlig presentasjon av lysplaner eller generelle foredrag om viktigheten av godt lys hvis dette er ønskelig.

 

OBOS PROSJEKT, PROSJEKTLEDER Lars Myhrbraaten:  “Vi har i flere år bestilt belysningsplaner fra Lys til ditt hus AS v/Marie Anisdahl i forbindelse med oppgradering av fellesareal i borettslag. Marie tilfører oss en kompetanse vi ikke har innenfor egne vegger. Belysning er et eget fag, og med Marie på laget får vi moderne og helhetlige løsninger som tar hensyn til beboernes behov – både unge og eldre.”

 

Dette vektlegger vi når vi lager lysplaner for borettslag:

Fremkommelighet for alle

Alle beboere og besøkende bør kunne skjønne hvordan de skal bevege seg rundt i fellesarealene. Det bør være tydelig hvilke gangstier man kan skal ta fra parkeringsplassen for å komme til inngangspartiet, og det bør være tydelig hvilken dør som leder inn til for eksempel fellesloftet.

 

Trygghet

Selv i trygge og gode omgivelser kan mørke skape utrygghet. Dette vet mange borettslagsstyrer, men belysningen som skal bøte på problemet, kan i verste fall forsterke det.

God belysning skal ikke skape følelsen av overvåkning, noe som store lyskastere plassert høyt på en endevegg kan gi.

Vi vektlegger at du får lys der du trenger det, og at dette lyset har en retning og en karakter som sammenfaller med dine behov. Det kan høres uforståelig ut, kanskje – men det er altså slik at et og samme luxnivå gitt fra to forskjellig hold kan gi helt forskjellig inntrykk!

 

Les: 12 tips om utendørsbelysning!

 

Teknologi

Alle velger LED nå, men kan det være dere bør ha et styringssystem i tillegg? Det kommer flere og flere trådløse styringssystem på markedet i tillegg til det mer tradisjonelle DALI-systemet. Vi hjelper dere å velge styring!

 

Estetikk

I et borettslag er det innlysende at estetikk er viktig. Her kan vi dele estetikk i to komponenter: Lyset vi skaper har i seg selv en estetikk – og selve armaturene har det også.

Som tidligere sagt, finnes det mye rart lys i borettslag, men sannelig finnes det utrolig mange merkelige armaturer også. Til et borettslag eller sameie virker det naturlig å velge armaturer av en viss størrelse, men ikke av enorme dimensjoner. Armaturene bør også være pene og de bør ha et uttrykk som passer inn med stedets arkitektur.

Vi vektlegger estetisk pene løsninger, både med tanke på lysets kvalitet og armaturenes utseende.

 

Budsjett

Vi nevner budsjettet til sist, men budsjettet er selvfølgelig viktigere enn som så.

Selvsagt har borettslag budsjetter de må holde. Det kan noen ganger være krevende å finne løsninger hvor man holder et budsjett samtidig som man innfrir alle ønsker.

Noen ganger må det tas radikale valg: Noe må kuttes helt ut av prosjektet, selv om man gjerne skulle beholdt det. Man kan også planlegge for en senere implementering av enkelte elementer.

Til et borettslag vil det også være en entreprenør med i spillet. Vi hjelper dere å prioritere og planlegge for kommende årsbudsjetter!

 

Referanser:

Møllerbakken Borettslag, Oslo: Utomhusbelysning.

Marmorberget Borettslag, Oslo: Utomhusbelysning.

Grenseveien 8-26, Oslo: Utomhusbelysning.

Sameiet Trondheimsveien 139, Oslo: Utomhusbelysning bakgård og takterrasser.

Bergkrystallen Borettslag, Oslo: Nye utomhusbelysning i forbindelse med total oppgradering av utearealene.

Oppsal Borettslag, Oslo: Valg av nye armaturer til eksisterende lysmaster, ny belysning av gangsti.

Manglerud Borettslag, Oslo: Nytt lyskonsept til utomhus fellesarealer, samt ny belysning til baldakiner over inngangsdører, trapperom, loft og kjellere.

4Blocks boligsameie, Oslo: Nytt lyskonsept til utomhus fellesarealer.

Boligsameiet Gregers Grams vei, Oslo: Utskiftning av eksisterende armaturer.

Borettslaget Nordre Skogveien 18-20, Bergen: Skisse til nytt lyskonsept utomhus – inngangsparti, trapper og hage.

Start typing and press Enter to search