Ny utebelysning til Møllebakken borettslag

Ny utebelysning var et av elementene i rehabiliteringsplanen til Møllebakken Borettslag som ble vedtatt for noen år siden. Borettslaget  ligger et lyspærekast fra Hønse-Lovisas hus ved Akerselva i Oslo og ble oppført i 1946. Utearealene har naturlig nok blitt slitt siden den gang og forventningene til hvordan de bør se ut har også forandret seg. 

 

En utvidet bruk av utearealene

Lys til ditt hus ble hyret inn av Obos Prosjekt for utarbeidelse av lysplaner. Vi jobber hvert år med flere borettslag og vi ser at det er et økende ønske om en utvidet bruk av uteareal. Oslo fortettes i raskt tempo og med økende tomtepriser blir disse utearealene mer og mer dyrbare.

Beboerne i borettslag ønsker å kunne bruke sine uteareal hele året. Ny utebelysning blir da viktig.

Møllebakkens uteareal består av en stor bakgård og en stor plen som vender mot gangveien langs Akerselva. I denne omgang var det bakgården som skulle utbedres.

Følgende elementer var viktige i den nye utomhusplanen:

  • Ny utebelysning
  • Moderne søppelkasser
  • Sykkelparkering, både i egen bod og ute
  • Grillplasser
  • Sitteplasser
  • Nye trær

 

Særtrekk ved Møllebakken Borettslag

Borettslaget ligger i et område hvor det fremdeles ligger enkelte gamle trehus av den typen Oslo-beboere forbinder med Akerselven og Sagene. Utrolig nok ligger et slikt rødt trehus midt i bakgården til Møllebakken. Trehuset tilhører ikke borettslaget, men visuelt blir det en del av det.

Det er nesten utrolig at et borettslag har blitt bygd rundt et slikt gammelt trehus, og det er vel så utrolig at huset ikke har blitt revet på et senere tidspunkt.

Trehuset er en gavepakke til en lysdesigner. 

 

Ny utebelysning kan forsterke et miljøs identitet

Når man skal lyssette et eldre borettslag i et typisk Sagene-miljø, blir det røde trehuset sentralt.

Huset er ikke bare typisk for området – det er også veldig pent og blir et blikkfang både sett fra leilighetene og fra utearealene.

Vi ønsket dermed fra første stund å lyssette de røde fasadene uten at dette skulle være til sjenanse for de som bor i huset.

Med fasadebelysning blir det røde huset et lite smykke i nærmiljøet. Selv om det ikke tilhører borettslaget, blir det en del av borettslagets identitet.

Obos Prosjekt AS kontaktet huseieren som heldigvis var positiv til lyssetting. Forutsetningen var selvfølgelig at den nye utebelysningen ikke skulle være blendende, og det ble den heller ikke.

 

Fasadebelysning til mindre trehus

Når man skal lage fasadebelysning, er det vanlig å velge en form for «vaskelys» (wallwashing), det vil si lys som så å si renner ned veggen eller eventuelt oppover – noe lys kan selv om vann ikke kan det.

Vaskelys må installeres tett inntil veggen det skal vaske, og lyset vil bli stoppet av elementer som stikker ut fra veggen, slik som vindusgerikter, vannbrett og lignende.

Til det røde huset vurderte vi både nedlys og opplys til vasking av de røde veggene.

Nedlys kan monteres under takskjegget. Man kan enten legge en lang lyslist langs hele veggen, eller plassere en downlight  eller annet  punktlys for hvert løpemeter. En mulig ulempe kan være blending av forbipasserende.

Huset står på gul liste og nedlys ville føre til at vi ville ha måttet montere belysningen på fasaden, mens vi med opplys kunne montere lyset i bakken.

Opplys som vaskelys kan ofte monteres i eller på bakken. Som for nedlys kan man velge en lang, lineær armatur eller punktbelysning. Sistnevnte kan  for eksempel være dreibare lyskastere, wallwashere eller nedfelte uplights.

Vi vurderte flere løsninger, og landet på dreibare lyskastere montert på plass-støpte betongklosser som ble plassert mellom rosebuskene i bedet som går langs veggen.

Lyskasterne ble i dette tilfellet plassert ca 40cm fra panelet. Denne avstanden vil variere med høyden på veggen og ikke minst valgt armatur.

Enkelte armaturer kan plasseres langt nærmere, men i dette tilfellet ville de da til en viss grad kommer under vannbrettet, noe som igjen ville skape skygge på veggen.

For å unngå blending, ble armaturene plassert mellom vinduene.

 

Effekten av en opplyst rød vegg

I denne typen miljø vil en slik opplyst, rød vegg skape masse varme. Den røde fargen reflekteres ut i uterommet og veggen ser spesielt hyggelig ut fra den opphøyde grillplassen lengst inn i bakgården.

Fasadebelysningen hadde også vært fint hvis trehuset var grått, men den røde fargen skaper en spesielt flott effekt.

 

Les om hvordan vi jobber med belysningsplanlegging for profesjonelle aktører her!

 

Opplys i trær

Det er plantet en rekke nye trær i bakgården, og disse har alle fått opplys.

I en bakgård som dette, vil man alltid ønske noe funksjonell belysning til praktiske formål og noe dekorativ.

Enkelte ganger kan de to typene slås sammen. I dette tilfellet står trærne med opplys såpass tett at opplyset i trekronene ikke bare er dekorativt, men det gir såpass mye til uterommet at det ikke nødvendigvis trengs funksjonell belysning i dette området.

Opplys i trær er vakkert, men for at det skal bli en del lys utav det, må treet ha en viss størrelse på kronen. Effekten av opplyset blir dermed større etterhvert som treet vokser. Lyset endrer seg også en del gjennom året hvis treet mister bladene om vinteren.

 

Nedfelt belysning i plen

Vi brukte nedfelte opplys til trærne, det vil si at de ligger flush med plenen.

Nedfelt belysning brukt ute krever godt grunnarbeid. Man må som regel legge godt med pukk under og rundt armaturen slik at den ikke blir stående i vann under for eksempel snøsmeltingen om våren.

Hvis man gjør pent arbeid og armaturen virkelig ligger i nivå med gressrøttene, kan man kjøre en gressklipper over armaturene, noe som er superpraktisk.

Hvis du kjører gressklipper i nærheten av en nedfelt armatur, kan det være at gressklipp blir liggende oppå toppglasset. Du får da betraktelig mindre lys ut av armaturen. Gressklipp må fjernes!

Når man belyser et tre, må man tenke over hvordan treet vil utvikle seg over tid.

På de fleste unge trær vil kronen bli bredere over tid. Det kan da være gunstig å velge dreibare nedfelte armaturer, slik at man i begynnelsen kan rette lyset inn mot trestammen, for så å dreie lyset utover i kronen etterhvert som treet vokser.

 

Nedfelt utebelysning eller utenpåliggende armaturer?

Hvis man kun tar hensyn til selve lyset man ønsker, kan det være at en utenpåliggende, dreibar armatur ofte er et bedre valg enn en nedfelt. En dreibar lyskaster montert på jordspyd for eksempel, er ofte mer fleksibel med tanke på styring av lyskjeglen enn en nedfelt armatur. I tillegg er en enklere å vedlikeholde og den er heller ikke så utsatt for vannskader.

Men – en utenpåliggende armatur vil stikke opp av bakken. Mulige ulemper ved dette er som følger:

  • En utenpåliggende armatur kan lettere ødelegges ved et uhell, type påkjørsel eller kanskje av hærverk.
  • En utenpåliggende armatur kommer i veien for gressklippere.
  • En utenpåliggende armaturen kan også være i veien i forbindelse med snømåking.
  • En utenpåliggende armatur synes. Det er ikke alltid et problem, men en nedfelt armatur er ultradiskret og mange syns dette er flott.

 

Les blogg-innlegg: 12 tips til utebelysning!

 

Lyskastere i inngangsportal

Når man kommer fra Christian Michelsens vei, går man gjennom en portal for å komme inn i borettslaget. Til denne typen portal, brukes ofte vanlige lysrørarmaturer i taket.

Denne typen belysning gir et flatt lys som ikke er spesielt pent.

Til denne portalen valgte vi å bruke eksisterende lyspunkter, og det ble da valgt lyskastere som lyser på veggene.

Dette gir mer liv enn et lysrør ville gjort, og inngangspartiet ser flottere ut.

 

Ny utebelysning til ditt borettslag?

Lys til ditt hus AS leverer lysplaner til både små og store borettslag hvert år. Les mer om belysning av borettslag her!

Start typing and press Enter to search