Belysning til store borettslag – Marmorberget Borettslag i Oslo

Marmorberget Borettslag i Oslo var en av de første såkalte drabantbyene som ble bygget. Rekkehus og hvite blokker i alt fra tre til åtte etasjer er fordelt i et bølgende landskap på Lambertseter. Det er avsatt store uteområder til byggene, nesten utenkelig store etter dagens standard. Fururabber, svaberg og frukttrær vokser side om side med lekeplasser og inngangspartier. Et skogholt ligger midt i borettslaget. Det er dessverre litt for mørkt på Marmorberget om kvelden, og det ville de gjøre noe med.

Byggene er i utgangspunktet svært enkle blokker med saltak. For noen tiår siden ble det påbygget innglassete verandaer. Disse siste bryter med den enkle, opprinnelige stilen, men gir selvfølgelig økt trivsel til beboerne.

Marmorberget borettslag 3d-modell belysningsplan

Marmorberget er et stort borettslag i Oslo

 

Det var nettopp behovet for nye parkeringsplasser som igangsatte den pr i dag  pågående byggevirksomheten i borettslaget, og i tillegg til ny og bedre parkering er det planlagt blant annet ny ishockeybane, nye lekeplasser, opplyst sti gennom skogholtet, ny trampoline, nye grillplasser og et amfi.

Det er Obos Prosjekt AS og Blå landskapsarkitekter AS som sammen med borettslaget har utviklet de overordnede planene for dette – og senere ble Lys til ditt hus kontrahert for utvikling av belysningsplaner for utomhusområdene.

Dette er en del av momentene som har vært viktige i utviklingen av belysningsplanen:

 

Belysning av parkeringsplasser:

Det var økt behov for parkeringsplasser som igangsatte hele prosjektet. I dette borettslaget har det vært så luftig mellom byggene, at man har kunnet ta en del plen til nye parkeringsplasser.

Disse områdene ligger dog relativt tett opp mot noen av blokkene og strølys inn i leiligheter har derfor vært et tema.

Strølys kalles også sølelys, og er lys på avveie eller lys som «søler» inn dit det ikke skal. Ingen vil ha en parkeringsplass med idrettsarena-belysning som kommer inn soveromsvinduet om kvelden.

Vi måtte derfor være nøye med valg av belysning til parkeringsplassene.

Samtidig som man ønsker seg god avblending av lyset med tanke på alle vinduene som vender ut mot parkeringsplassen, er det også slik at man i et område med mange barn alltid vil ønske seg bra med lys rundt parkeringsplassene.

Ved valg av mastebelysning til parkeringsplassene, måtte vi altså finne en mastearmatur som var godt avblendet og som kastet lyset godt nedover og fremover – og som i tillegg hadde et pent utseende som ville skli godt inn i miljøet.

To mastearmaturer ble vurdert: NEST fra den danske produsenten Louis Poulsen og 77208K3 fra tyske BEGA.

Mastebelysning til parkeringsplass

Mastebelysning til parkeringsplass

NEST er en utrolig dekorativ, morsom mastearmatur som leveres med en sylindrisk mast på 3-4m.

Den er ikke dreibar og kommer standard kun med nedlys, men man kan spesialbestille mastehodet med et opalt glass i toppen slik at den vil gi noe lys oppover også.

NEST er allerede brukt i inngangspartiet til  et annet av våre prosjekter – Borettslaget Grenseveien 8-26 ved Carl Berners plass i Oslo.

Den andre armaturen, BEGA 77208K3, ligner til en viss grad i lysfordelingen, men kan justeres slik at den blir asymmetrisk. 77208K3 har på en måte en hatt som kan settes på snei. Lyset kastes da i større grad fremover.

Styrets vurdering gikk av hensyn til mulig strølys opp på tilliggende fasader og vinduer i favør av 77208K3.

Begge disse armaturene ville fungert godt og har et utseende som er «rent og pent», og Nest er i tillegg direkte dekorativ.

Det er nok ikke så farlig at 77208K3 ikke er fullt så dekorativ – den vil skli fint inn i omgivelsene og styret kan også vurdere om de vil sette den på en tremast.

 

Nedlys under grantrær

Et  «tråkk» som har vært prioritert på Marmorberget, er en sti som går mellom to blokker og ned til nærbutikken. På dette store strekket står det flere flotte grantrær.

Når man skal sette lys midt på en plen mellom to blokker, langs en sti som har lagd seg selv og hvor det hverken er grus, subbus eller asfalt – hva bør man velge? Pullerter vil trenge fundamentering eller som et minimum jordspyd, men dette siste vil sannsynligvis ikke være solid nok til denne typen bruk.

Og liker beboerne i de to blokkene tanken på synlige lyspunkter rett utenfor stuevinduet? Når man lyssetter om område som har vært stummende mørkt, reagerer ofte en del brukere på at «det ble for lyst», selv om det kanskje egentlig ikke er så voldsomt. Poenget er at det tidligere har vært svart – og nå er det ikke svart lenger.

Som en mulig løsning, foreslo vi å sette lys i de flotte grantrærne, men ikke det vanlige opplyset.

Dette blant annet fordi det ikke gir så stor mening i å sette opplys i et veldig tett tre. Lyset blir stoppet så fort det treffer noen tette grener, og når aldri opp i trekronen.

I stedet foreslo vi å sette lys under trekronene, og la dette peke ned i bakken. På en måten blir trærne små lysende huler, helt sikkert et trekkplaster for lekende barn.

I tillegg vil det bli oversiktlig rundt trærne og engstelige forbipasserende vil lettere kunne se om det er folk rundt og bak trærne. I tillegg blir dette lite blendende sett fra naboleilighetene.

I skrivende stund er ikke belysningen på Marmorberget realisert ennå, så for å visualisere forslaget, må vi nøye oss med en modell:

Nedlys under grantre

Nedlys under grantre

Belysning av gangstier i skogholt:

Marmorberget er så så si en naturtomt. Det er som allerede nevnt til og med et lite skogholt på eiendommen. På slike eiendommer oppstår det vi kan kalle «tråkk», små gangstier som aldri var planlagt, men som brukerne tråkker opp selv.

Det er viktig å ta denne typen tråkk med i prosjektet, for folk går der de går, ofte uavhengig av hva planleggerne har tenkt. Når man har slike selvlagde tråkk, oppstår ofte problemstillinger rundt trygghetsfølelse i den mørke årstiden.

Det virker dumt ikke å gå der hvor alle går, men det er også kanskje litt skummelt å gå der, i hvert fall i skogholtet.

Det ble for gangstien gjennom skogholtet foreslått lave pullerter som lyser nedover og utover. Dette gir liten lysforurensning og er pent og praktisk.

Lave pullerter danner en perlerad av lys

Lave pullerter danner en perlerad av lys

 

Belysning av idrettsplass/ishockeybane

Det kan virke som borettslagene i Oslo tenker veldig nytt rundt bruk av utearealer. Der hvor det tidligere kanskje sto «ballspill forbudt», tilrettelegges det nå for utendørs aktiviteter.

De gamle borettslagene har store uteareal og får plass til det meste de kan ønske seg.

På Marmorberget vil man ha ishockeybane, og det var et uttalt ønske fra styret om at banen skulle kunne brukes etter klokken fem.

Ishockey er jo en vinteraktivitet og lyset i Oslo faller allerede ved halv fire-tiden på ettermiddagen i desember. Dette betyr at ishockeybaner må belyses, hvis de skal bli mye brukt.

Det er alltid en utfordring med denne typen innslag i et uterom i boligområder. Selvfølgelig ønsker man at det skal være nokså lyst på ishockeybanen, men hvor mye er passe?

Her kan det jo oppstå en del sølelys som går inn i leilighetene og det kan jo også bli litt lite hyggelig hvis man får assosiasjoner til Jordal Amfi.

Til ishockeybanen på Marmorberget, beskrev vi en armatur som er egnet for mindre parkeringsplasser, mindre plasser mellom bygg og selvfølgelig mindre ishockeybaner. Armaturen heter BEGA 99878K3 og den kaster lys godt ut til siden og fremover.

Slik vi har plassert dem, vil det bli noe dunkelt midt på ishockeybanen, men dette er tross alt en bane for ivrige amatører midt i et boligområde – det bør ikke lyse opp hele kvartalet.

Belyst ishockeybane

Belyst ishockeybane

Start typing and press Enter to search

Lyssetting for private hjem