Butikkbelysning og lyskonsept til butikk

På denne siden kan du lese om forskjellige tilnærminger til butikkbelysning.

Det er ofte et lite sjokk å se lokalene til nylig nedlagte butikker. Et lokale fremstod kanskje som elegant og velkommende når det var fylt av varer. Etter at det ble tømt kan det vise seg å være komplett sjarmløst med skitne vegger og slitte hyller.

 

Butikkbelysning er en svært effektiv stemningsskaper

Det mest nådeløse eksemplet på hva lys kan gjøre for et lokale, er hvordan det føles i nattklubber ved stengetid når service-lyset kommer på. Det er to forskjellige verdener! Lys og mangel på lys skapte illusjonen av en spennende hule i det som kanskje var en treig kjeller.

Butikkbelysning kan skape en illusjon i tråd med din merkevare

Det kan  virke nesten umulig at butikkbelysning kan uttrykke en merkevares verdier og egenskaper. Vi har sett et brukbart antall butikker gjennom livet og hvor ofte reagerte vi på belysningen?

Et godt lyskonsept kan gjøre svært mye for en butikk, men la oss se på det trinnvist og starte med det enkleste først:

 

Butikkbelysning kan skjule svakheter ved lokalet

Øyet tiltrekkes av lys. Hvis du belyser en del av din butikk kraftig, er det den delen vi legger merke til. Dette kan du bruke aktivt slik at en mindre interessant del av ditt lokale ikke blir så synlig.

Hvis du ønsker å skjule en del av dine lokaler, er det også viktig å tenke på farger.

Hvis du har helt hvite lokaler, er det vanskelig å styre lyset. Det vil si – det er vanskeligere enn i et mørkt lokale.

Det er en grunn til at man på teater maler scenegulvet og scenevingene i sort. De skal ikke reflektere lys eller ta oppmerksomhet.

Hvis du maler ditt lokale mørkt, har du bedre kontroll på lyset – men du har også et mørkt lokale.

En type forretning som man rett som det er ser sortmalt eller i det minste mørk, er gullsmedforretninger. Gullsmeder selger små varer og varenes utseende betyr alt.

Kunden bør i overført betydning la seg blende av smykkene.

Ved å male lokalet mørkt og sette svært retningsstyrt spotlys på smykkemontrene, skapes en følelse av eksklusivitet. Det er som å se inn i en egen, liten verden. Hvis gullsmeden har et billig og shabby gulv, er det ingen som legger merke til det.

Butikkbelysningen drar oss bort til montrene i stedet.

 

Et godt lyskonsept kan fremheve hver enkelt vare

La oss se på en annen bransje.

Noen skobutikker selger alt – joggesko, bunadsko, gummistøvler og så videre. De er rett og slett skobutikker.

Andre selger utvalgte design og er mer kjent med begrep som «branding», «livsstil», «identitet» og så videre.

Den første typen skobutikk selger så mange forskjellige produkter at kundene må kunne orientere seg raskt i lokalet. Ingen grunn til å være hemmelighetsfull. Det bør være lyst og oversiktlig. Man kan godt lage områder med høylys likevel – opp mot 4000lux er ikke uvanlig.

Den andre typen skobutikk – den med bare noen få, eksklusive design, kan gjøre som gullsmeden. Butikken males mørk, det setter dunkelt lys med kraftige høylys på hvert enkelt skopar. På den måten blir hver enkelt vare et smykke.

Lyskonsept med mørkmalte lokaler og kraftige lys er svært egnet for kjøpesentre hvor man ofte ikke har dagslys i det hele tatt.

 

Et godt lyskonsept kan skape det lyset kunden selv ønsker seg

Vi har hittil snakket en del om dunkle forretningsinteriør med kraftige høylys på varene. Unntaket var skobutikken hvor kundene trenger å orientere seg raskt.

Men hva om din butikk holder til i et stort lokale med mye dagslys – vareutvalget er stort og det føles riktig med lyse vegger og høy belysningsstyrke?

Det er selvfølgelig intet galt med det. Svært mange forretninger er jo nettopp lyse.

En type butikk som ofte er stor og lys, er interiørbutikker. Det gir mening at disse er store og lyse, da deres kundegruppe ofte ønsker seg store og lyse hjem. Det gir mening å satse på en ypperlig fargegjengivelse – butikkbelysning med en høy RA-verdi/CRI-verdi.

Det gir også mening at en interiørbutikk til enhver tid har lokaler med pene overflater. Vegger, tak og gulv bør være såpåss pent behandlet at de gjerne må synes.

Et godt lyskonsept kan tilpasses ettersom vareutvalget endres.

Klesbutikker er et eksempel på butikker som er avhengige av godt lys og som stadig endrer sitt utvalg.

God fargegjengivelse er helt nødvendig.

 

Et godt lyskonsept kan oppsummert gjøre dette:

 • tiltrekke seg kunder
 • vise varene fra sin beste side!
 • kommunisere butikkens identitet
 • skjule/fremheve sider ved lokalet
 • tilpasse seg årstider og varierende utstilling av varer
 • kompensere for mangelen på dagslys (ofte aktuelt i kjøpesentre)
 • skape trivsel blant ansatte
 • Snart vil belysning kanskje til og med tilpasses den enkelte kunde ettersom kunden beveger seg rundt i lokalet.

Det er selvfølgelig alltid en teknisk side ved butikkbelysning også:

 • Valg av armatur ( f.eks spot eller lysrør)
 • Valg av lyskilde (metallhalogen eller LED)
 • Skal belysningen være fleksibel? (Skinner, dreibare spotter)
 • Belysningsstyrke – hvor lyst er det egentlig i en butikk?
 • Miljøfaktorer, energiforbruk
 • Kostnad og vedlikehold, styringssystemer

 

Før vi går videre, kan det være at du kan ha glede av å være kjent med følgende begreper:

 • LED – vår tids lyskilde
 • Lux – belysningsstyrke. Et mål du ofte møter på.
 • Lumen – lysfluks. Sier noe om hvor mye lys en lyskilde totalt gir.
 • Kelvin – fargetemperatur. Dette er nå SVÆRT viktig.
 • CRI – fargegjengivelse. CRI-verdi kalles også RA-indeks og sier noe om hvor godt et lys gjengir farger. Svært viktig for butikker.
 • Tunable White – et moderne konsept som lar deg variere fargetemperaturen fra kaldhvitt til varmhvitt. Tunable White kommer susende, så å si. Det er ikke så mye brukt ennå, men bare vent!
 • Human Centric Lighting  – et helsefremmende lyskonsept. Dette er meget spennende og det er evidensbasert!

 

Butikkbelysningens fire grunnelementer

Det er alltid fint å bygge lys i flere lag. God butikkbelysning består av fire elementer som du nettopp kan legge lagvis:

 • Allmennbelysning/service-lys
 • Oppgavebelysning/arbeidsbelysning
 • Effektbelysning
 • Dekorativ belysning

 

Allmennbelysning

Dette er «lysrørene i taket» eller de lampene som skaper et generelt lys i lokalet. Allmennbelysningen står ikke nødvendigvis på i butikkens åpningstider, men brukes i forbindelse med rengjøring, utpakking av varer, rydding og så videre. Allmennbelysningen kan utgjøre en grunnbelysning i lokalet, altså ligge som et underlag for de andre lagene av lys. Selv om den i seg selv ikke er så interessant, vil den sammen med de tre andre belysningselementene vi straks kommer til, utgjøre et hele.

Til butikker kan en belysningsstyrke på 200lux være passende  som grunnbelysning. Den kan være både 3000K og 4000K.

 

Oppgavebelysning/aktivitetsbelysning

Dette er butikkbelysning som vi trenger til nødvendige aktiviteter. I en butikk tenker man selvfølgelig på selve gjennomføringen av salget.

Både kunden og den ansatte bør har ordentlig lys i salgssituasjonen.

 

Hver bransje har sine belysningsbehov.

 • Apotek bruker kraftig, nøytralhvitt og jevnt lys.
 • Dagligvarehandelen bruker ofte jevnt «billig» lys, det vil si lysrør. Her er det forbedringspotensial!
 • Klesforretninger bruker spotbelysning og er svært avhengige av god fargegjengivelse.

En stor forskjell i kundenes og de ansattes opplevelse av en butikk, er selvfølgelig at de ansatte oppholder seg i butikken i en stor del av sin arbeidstid, mens kunder  bare er innom. En dunkelt interiør med svak butikkbelysning kan være virke søvndyssende på de ansatte og spennende på kundene. Det blir opp til deg å finne balansen i dette!

En årsak til at forskjellige bransjer bruker forskjellig lyssetting, er selvfølgelig at formålet med selve butikkinteriøret varierer. En lavpriskjede innenfor matvarer ønsker å kommunisere begrepet «billig» til sine kunder. Selv om det kan være lagt en god del penger i frysedisker, hyllesystemer og belysning, ønsker man ikke at pengene synes.

Hos en gullsmed derimot kan investeringene godt synes.

Nesten alt innen helsesektoren velger renhvitt lys – gjerne litt kraftig, det vil si hvis de har tenkt på lys i det hele tatt. Dette lille anstrøket av «laboratorium» kommuniserer god hygiene til omgivelsene.

 

Belysning til dagligvare-butikker

Dagligvarebutikker legger tilsynelatende ikke veldig mye ressurser i belysning, men de kunne gjort det.

Mat skal se frisk og appetittelig ut. Lys med god fargegjengivelse kan bidra til dette.

LED er nå det eneste som brukes til butikkbelysning, og det finnes et utall kvaliteter. LED i mindre god og middels god kvalitet har en tendens til å forsterke blåtoner mens varme rødtoner fremstår som mindre fargesterke enn det de faktisk er.

Dette er ikke så godt nytt for dagligvarebutikker. Mange typer frukt og grønnsaker er gule/røde/brune og mye av emballasjen som brukes til matvarer er også  laget i varme toner. Disse produktene vil da se mindre friske og fine ut hvis du har hatt uflaks med LED-kvaliteten din. De gode nyhetene er likevel at epler, agurker, zalo og blå swix får lov til å skinne!

Det er likevel bedre at alle farger kommer til sin rett. En godt balansert LED-belysning med høy CRI-verdi hjelper godt.

Det er ikke bare god fargegjengivelse (altså høy CRI) som er viktig. Lysets fargetemperatur påvirker også vår oppfattelse av et miljø.

Hvis en butikkbelysning består gjennomgående av varmhvitt lys, kan et mindre område  i butikken ha et kjøligere hvitt høylys for å fremheve enkelte varer.

Øyet tiltrekkes av lys. Kjølig hvitt lys har en tendens til å virke sterkere enn varmhvitt. Hvis du lager et slikt kjølig høylys på et avgrenset område, kan det nesten fremstå som om solen sender en stråle inn akkurat dit. Dette er en fin måte å tiltrekke seg oppmerksomhet på.

 

Valg av Kelvin-verdi til butikkbelysning

Den vanligste Kelvin-verdien vi bruker til innendørsbelysning i Norge er 2700K. Det er en varmhvit tone som ligner på lyset fra en vanlig glødepære. Lengre syd i Europa brukes 3000K som varmhvit – det er en litt kjøligere tone enn vi er vant med i Norge, men vi kommer til å bli mer vant med den, ettersom mange belysningsprodusenter nå ikke produserer 2700K i det hele tatt.

En høyere Kelvin-verdi, 4000K for eksempel, vil oppfattes som nøytralhvit. En fordel med nøytralhvitt er at det virker friskt og rent.

Hvis du velger butikkbelysning med fargetemperatur mot 5000-6000K, vil du få et lys som tilsvarer dagslys. Dette kan være svært interessant i butikker med store vinduer på en vegg.

La oss si at dagslyset rekker et stykke inn i butikken, men ikke helt inn. Det blir da litt “mørk novemberdag”-stemning innerst. Hvis du belyser der inne med 5000K, vil du kunne oppnå at man får følelsen av dagslys selv der.

 

Lyskonseptet og varens bruk

I mange butikker får man lyst til å be om å få ta med et klesplagg eller en annen vare ut i dagslyset for å se hvilken farge varen egentlig har. Dette er et tydelig tegn på at butikkbelysningen ikke er god nok.

Men det er også et spørsmål om dagslys er relevant for varen eller for anvendelsen av varen.

Hvis du ser etter fliser til et bad uten vindu, gir det ingen mening å ta en flis med ut i dagslyset for å se hvordan den tar seg ut. Så fort flisen er montert på din baderomsvegg, vil den aldri mer se solen.

Du kan se på flisen ute for å forsikre deg om at den er renhvit og ikke kremfarget, men den kunnskapen hjelper deg ikke hvis baderomsbelysningen din gjør at den ser kremhvit ut.

En flisbutikk som ønsker at kunden skal kunne vurdere flisene i forhold til denne problematikken, bør kunne tilby både dagslys og varmhvitt lys til kunden.

Likeledes kan man spørre seg: Gir det mening å vise frem fjellutstyr i varmhvitt lys? Bruker man pulk inne eller ute?

Du kan selvfølgelig velge å ikke bry deg med hvor og hvordan kunden skal bruke pulken eller overtrekksbuksen. Mange kunder vil ikke engang tenke over om fargen gjengis riktig i butikken. Det er likevel slik at vi i Norge vektlegger fjellutstyr. Vi har mange norske produsenter av fritidsklær. Det er lett å se at de bruker farger svært aktivt i sine design. Er det noen fordel for en butikkeier IKKE å fremheve produktenes egenart?

 

Valg av CRI-verdi (RA-verdi) til butikkbelysning

Selv om det i mange år har vært brukt både lysrør og metallhalogen til butikkbelysning, skal vi nå snakke litt om glødepæren.

Glødepærens fargetemperatur kan måles til ca 2700K – en varmhvit tone. CRI-verdien er på 100 – det vil si perfekt fargegjengivelse.

Solen er mye kjøligere i tonen – og har også en CRI-verdi på 100.  Solen og glødepæren er altså like gode til å gjengi farger.  Likevel vil nok mange føle at solen gjengir farger bedre.

Hvis vi sammenligner en varmhvit lyskilde med CRI100 og en kaldhvit lyskilde med CRI100, så vil vi ofte føle at de gjengir fargenyanser forskjellig.

Ja, de gjør nok det. Se for deg et nystekt brød med gyllen skorpe. I lyset av en glødepære kommer varmen i skorpens farge flott frem. I sollys føler vi at vi ser hvordan skorpen egentlig ser ut. Sollys vil alltid være vår primære referanse når vi vurderer farge. Det skulle bare mangle. Mennesket har forhold seg til solen lenger enn til ild.

Nok om glødepæren. Poenget er dette:

Kaldhvitt/nøytralhvitt lys virker “riktigere” enn varmhvitt når vi kun tenker på fargegjengivelse. Dette er uavhengig av CRI-verdien.

Det vil si at en nøytralhvit lyskilde med lav CRI-verdi ofte vil oppfattes som bedre til å gjengi farger enn en varmhvit lyskilde med like lav CRI-verdi.

 

Hvordan skal vi kombinere Kelvin og CRI?

Dette leder oss til spørsmålet: Hva hvis en butikk-eier kan velge mellom en nøytralhvit lyskilde med dårlige fargegjengivelse eller en varmhvit lyskilde med god fargegjengivelse?

Hva vil du helst ha:

4000K med CRI80?

2700K med CRI100?

Hva blir best?

Her må man vurdere helhetsbildet: Hva slags type butikk er dette, hva slags miljø ligger den i, hva er den visuelle identiteten og ikke minst – hva slags budsjetter har man?

Kaldhvit LED er nemlig mer økonomisk i innkjøp og i drift.

Hva er viktigst for din butikk? Korrekt fargegjengivelse eller stemning? Er for eksempel perfekt fargegjengivelse viktig i en bokhandel? Til dette siste vil nok de fleste svare nei. En blomsterbutikk derimot lever i stor grad av farger og fargegjengivelsen bør dermed være så god som overhodet mulig.

 

Tunable White til butikk

Hvis du har tenkt å legge litt ressurser i belysning av din butikk, kan du vurdere belysning med fargeskift, såkalt Tunable White.

Dette er et konsept som ikke må forveksles med Dim to Warm.

Med uttrykket “fargeskift” menes at belysningen kan endre fargetemperatur fra iskaldt blåhvitt til varmhvitt. Hvis du har et belysningsanlegg med denne muligheten, kan du endre fargetemperaturen ettersom sesongene endrer seg.

Du kan ha nøytralhvitt, klart lys om sommeren. Du kan ha varmt, hyggelig lys i adventstiden.

Lys med fargeskift/Tunable White gir de mulighet til å modulere lyset. I en klesforretning kan man  f. eks ha kaldhvitt lys på jeans-seksjonen (blåtoner fremheves) og en varmere hvit på brune skinnvesker.

Du står også fritt til å variere lyset i løpet av dagen. Du kan bruke kaldhvitt lys på dagtid for å illudere dagslys, og varmhvitt om kvelden i og med at illusjonen av dagslys fungerer mindre bra da.

 

Hvem trenger lysdesign?

 

Armaturer til Tunable White

Hvis du har tenkt til å bruke Tunable White til en litt større butikk, virker det rimelig at du investerer i et DALI-lysstyringssystem og et fleksibelt belysningsanlegg, for eksempel skinnebelysning eller LED-profiler. På denne måten er du ikke bare fri til å variere lysets kvalitet, men du kan flytte armaturene rundt på skinnen ettersom utstillingen din varierer.

Du får både spoter, led-strips, led-profiler, rundstrålere og dekorative armaturer med Tunable White.

For å få til fargeskift i en litt mindre sammenheng, har både Philips og Osram lansert sine egne system hvor man kjøper lyspærer med fargeskift til vanlige lamper.

Fargeskiftene styres da fra nettbrett eller smarttelefon og signaloverføringen går over WIFI. Dette gjør at man kan komme i gang med fargeskift for en billig penge, men husk – du må ha stabil WIFI – hvis ikke, blir det ikke gøy.

Hvis du vil ha Tunable White med Blutooth, bør du lese om Casambi!

 

Belysning for de ansatte

En god arbeidsdag

Det kan også mangle på riktig lyssetting til praktiske oppgaver som renhold, påfylling av varer osv.

Invester i dine ansatte. Gi dem en god hverdag på jobben, blant annet ved å gi dem godt arbeidslys tilpasset deres oppgaver. Har du middelaldrende ansatte, vil disse ha ekstra glede av godt lys.

Både når det gjelder boligbelysning og belysning for næringsvirksomhet, gjelder det at lyset trenger å falle der hvor ting skjer. I en butikk skjer det mye ved disken. Lys i kasseområdet skal derfor falle på disken – det skal ikke falle i ansiktet til hverken kunde eller ansatt.

Spotbelysning og de ansatte

Mange butikker bruker spotbelysning. Still deg ved kassen eller andre viktige steder i butikken og se om du kan se rett inn i lyskilden til en eller flere lamper. Kan du se lampen, kan lampen se deg. Det betyr at du står i lyset til alle lyskilder du selv ser.

Prøv å rette dette lyset bort fra ansiktet ditt og dit du har hendene. Blending er håpløst. Unngå det.

Det kan virke vanskelig å rette alle spotbelysning dit den skal, fordi du ofte vil oppleve at du ikke klarer å dekke alle viktige områder. Dette skyldes ofte dårlig plassering av belysningsarmaturene dine – men det skyldes vel så ofte at du har for få lamper.

Ideelt sett skal hver lampe kun ha en oppgave. Den skal enten lyse på f.eks disken eller på hyllen bak – ikke begge deler.

 

Budoar-belysning og de ansatte

Selv om det brukes mye lys i de fleste butikker, anvendes “budoar-belysning” i enkelte typer forretninger, f.eks blomsterbutikker. Med budoar menes her “dunkelt og spennende”, nesten som på nattklubber. Til denne typen butikk er det helt nødvendig med et godt servicelys som kan brukes for renhold m.m. når butikken er stengt.

 

Armaturer, varme og de ansatte

Så å si all belysning som installeres nå, er LED-belysning. LED utvikler lite varme og det er gode nyheter for ansatte. Halogen-belysning utvikler mye varme og mange butikkansatte har kjent det i pannen etter timer under en varm spot.

Metallhalogen er fremdeles mye brukt i butikker. Dette er en lyskilde som også utvikler varme. Metallhalogen er på mange måter en god lyskilde, men den hører fortiden til. Hvis dine ansatte plages av varmen fra belysningen, bør du skifte til LED.

 

Start typing and press Enter to search

Danmark og Sverige