Lysmaster

På denne siden får du vite om hvordan du kan bruke lysmaster og du får se eksempler på master som kan brukes i middels store settinger.

Lysmaster er kanskje ikke det første du tenker på når du skal belyse hagen din, oppkjørselen eller bakgården til borettslaget. Master kan likevel være akkurat det du trenger, og som med så mye annet, kan ofte en skikkelig mast ta seg bedre ut enn en hel bråte smålamper spredd ut overalt.

En mast er som regel over 2m høy. For at en mast skal gjøre litt ut av seg, bør den rage minimum 3m over bakken.

Det finnes lysmaster som kommer komplette fra fabrikk  med mast og mastehode (altså lampen) i ett. Som regel bestiller du imidlertid disse separat. De fleste velger stålmast, men tremast kan være fantastisk vakkert og gjør mastens uttrykk mykere.

Hvordan bruke lysmaster

Lysmaster og pullerter kan ofte brukes til omtrent samme formål, men mastene bestykkes ofte med sterkere lyskilder og lyser over større områder. Du kan bruke master til inngangsparti, gangveier, til utkantene av eiendommen din slik at du får gleden av å se hele eiendommen. En pen mast kan også brukes som dekorasjon og stå som et tuntre foran bygget ditt.

lysmast tremast med armatur fra BEGA Kvadratisk tremast med BEGA-armatur

Du trenger ikke være redd for at en mast vil se veldig «teknisk» ut, i hvert fall ikke hvis du velger produkter med omhu. Pen montering er også alfa og omega som med så mye annet. En mast eller en pullert som ikke står i lodd, kan aldri bli estetisk tilfredsstillende.

Mastetyper

Det er ikke bare valg av konstruksjonsmateriale til en mast som er viktig. Master kommer også med forskjellig type tverrsnitt som påvirker både pris og utseende.

Sylindrisk lysmast

En sylindrisk mast har et sirkulært tverrsnitt med konstant radius. Den utgjør en sylinder slik som navnet tilsier. En sylindrisk mast gir et bastant, kraftig uttrykk.

Konisk lysmast

En konisk mast har et sirkulært tverrsnitt, men blir smalere mot toppen. En konisk mast gir et slankere uttrykk enn en sirkulær.

Kvadratisk lysmast

En kvadratisk mast har et kvadratisk tverrsnitt – en firkant, altså. Tverrsnittet er likt for hele lengden av masten. Kvadratisk mast er mer unntaket enn regelen. Både i tre og stål er det lettere å lage master med sirkulært tverrsnitt, og de kvadratiske blir dermed dyrere.

De to mastene til venstre på tegningen nedenfor viser snitt av en sylindrisk eller kvadratisk mast. De to mastene til høyre viser hvordan en konisk mast kan se ut.

sylindriske master koniske master

To sylindriske master til venster og to koniske til høyre. Legg merke til hvor mye slankere de koniske virker. De sylindriske blir litt mer bastante i formen.

Avtrapningsmast

En avtrapningmast har sirkulært tverrsnitt med varierende radius over høyden av masten. Radius reduseres i «trappetrinn». Det vil si at masten  blir markant smalere på enkelte steder. Fordelen med en avtrapningsmast er først og fremst at den er rimeligere i innkjøp enn de andre mastene. Den avtrappende radiusen fører til at masten blir lettere. Det brukes også mindre stål for å produsere den.

Avtrapningsmast finnes ikke i tre.

Avtrapningsmast lysmast

Avtrapningmaster blir smalere mot toppen.

Lysmaster kan være akkurat det som skal til for å få til en ordentlig belysning utomhus, både til privatbolig og til fellesområder i boligfelt.

Usikker? Her finner du 12 tips til utendørsbelysning!

Start typing and press Enter to search

hagepullert Flos 45 20Bil med overlys